Dit doen wij

Partners

Binnen Van Dun Advies groep zijn specialisten actief op het gebied van ruimtelijke ordening, ontwerp, bouwkunde, milieukunde, omgevingsrecht, vastgoed en grondzaken.

Daarmee hebben we alle expertise in huis om uw plannen vorm te geven, uit te werken en te begeleiden. De totale Van Dun Advies groep bestaat uit ruim 75 medewerkers, verdeeld over de volgende bureaus:

 

 

Agrarische ontwikkelingen
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ontwerp
 • Vergunningen
 • Milieukunde
 • Bouwkunde

 

 

  

Ruimtelijke ontwikkelingen
 • Ruimtelijke ordening
 • Planologie
 • Architectuur
 • Landschappelijk advies
 • Stedebouwkunde

 

 

  

Vastgoed en grondzaken
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Onteigening en gedoogplicht
 • Beheer en pachtzaken
 • Taxatie en grondzaken

 

 

Agrarische ontwikkelingen 
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ontwerp
 • Vergunningen
 • Milieukunde
 • Bouwkunde