Dit doen wij

Over ons

Iedereen die actief is in een specifieke omgeving, krijgt te maken met de wetten en regels die daar gelden; het omgevingsrecht. Dit kunnen regels zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, maar ook op het gebied van natuurbescherming, flora en fauna, reconstructie of ruilverkaveling. Van Dun Advies zorgt al sinds 1993 voor de nodige ondersteuning rond omgevingsrecht.

Onze juridische adviseurs onderzoeken voor u de mogelijkheden ten aanzien van uw plannen en initiëren, voeren en begeleiden overleg met (overheids-)instanties. We stellen we beroeps- en bezwaarschriften op en waar nodig voeren we gerechtelijke procedures. We laten het echter liever niet aankomen op langdurige en kostbare procedures via de rechtbank of Raad van State, in uw belang zoeken we altijd naar de beste en meest effectieve aanpak.

Het netwerk van deskundigen dat we hebben opgebouwd bestaat uit specialisten op het gebied van bodemonderzoek, geluidsonderzoek, energiescans, stedenbouwkundigen, accountants- en boekhoudkantoren, agrarische makelaars en bouwkundig tekenaars. Dankzij deze nauwe samenwerkingsverbanden kunnen we een goede en gedegen totaalondersteuning bieden.