Dit doen wij

Vijf vragen over de eerste maand werken met de Omgevingswet

Geplaatst: 01-02-2024

Sinds begin 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De experts van Van Dun Groep hebben zich lange tijd voorbereid om deze nieuwe wet die 26 wetten samenbrengt in 1 allesomvattende wet. Hoe is de eerste maand werken met de nieuwe wet bevallen? Vijf vragen aan Erinke Habets, specialist ruimtelijke ordening en milieu.

1. Hoe is de eerste maand werken met de Omgevingswet bevallen?

“Goed. Onze adviseurs hebben zich intensief voorbereid op de komst van de Omgevingswet zodat ze vanaf 1 januari direct aan de slag konden met de inhoudelijke toepassing ervan. We merken wel dat er in de markt heel veel vragen leven over de nieuwe wet. Van oudsher zijn we een adviesbureau voor ondernemers en particulieren. We merken echter dat gemeenten nu ook bij ons aankloppen. Vele worstelen met de praktische uitvoering doordat hun bestemmingsplannen nog omgezet moeten worden naar omgevingsplannen. Ze hebben hiervoor de tijd tot 2032. We treden vooral in overleg hoe we zaken in de overgangsfase kunnen invullen.”

 2. Waarom zijn gemeenten nog niet klaar met hun voorbereidingen?

“Dat is lastig te zeggen. Er zijn sowieso tot aan de invoering veel inhoudelijke wijzigingen geweest en gemeenten moeten heel hun bestemmingsplan overhoop gooien. In de nieuwe wet spreken we over een omgevingsplan, dat is veelomvattender dan het oude plan. Een andere uitdaging was dat het digitaal systeem voor de Omgevingswet (DSO) lange tijd nog niet goed functioneerde. In dit digitaal loket kan iedereen zijn vergunning aanvragen, melding doen, regels raadplegen of informatie vinden over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.”

 3. Zijn de beloofde voordelen van de Omgevingswet al merkbaar?

“De Omgevingswet moet zorgen voor makkelijker leesbare regels, meer ruimte voor lokale initiatieven in de fysieke leefomgeving en een betere en snellere besluitvorming. Dat is op dit moment nog niet het geval. Daarvoor is alles te nieuw. Velen die met de wet te maken krijgen, zijn zoekende. Alles kost ook echt meer uitzoekwerk. Zelfs wij als specialisten moeten zaken steeds goed checken. Ik ben ervan overtuigd dat dit snel makkelijker wordt en het een kwestie van wennen is. En ik weet ook zeker dat alle voordelen merkbaar worden zodra gemeenten hun omgevingsplan klaar hebben. Tot die tijd werken we samen met pilotprojecten aan passende oplossingen.”

 4. Klopt het dat gemeenten door de nieuwe wet bang zijn voor procedures van omwonenden en daarom eerder besluiten een vergunning maar niet te verlenen?

“Je hoort wel dat gemeenten nu bang zijn voor reacties van omwonenden en daarom eerder besluiten om de vergunning maar niet te verlenen. Maar wij verwachten geen problemen op dit vlak. Wij kijken namelijk vooral naar de mogelijkheden en niet naar de beren op de weg. Wij helpen onze klanten met een gedegen voortraject voor de vergunningaanvraag, waarmeeze met een gerust hart hun aanvraag kunnen indienen.”

5. Met welke vragen over de Omgevingswet kun je zoal bij Van Dun Advies aankloppen?

“Sowieso met elke vraag. We staan echt naast onze klant en kijken mee naar mogelijkheden voor hun plannen. Van plannen voor een agrarische intensieve veehouderij tot woningbouwontwikkeling. Er is qua wetgeving weliswaar van alles veranderd, maar wij blijven de gespecialiseerde partner voor allerlei praktische en duurzame vraagstukken.”

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De Omgevingswet gaat over onze leefomgeving. Dat is de plek waar je woont en werkt. Deze omgeving moet veilig en gezond zijn. Ook moet er ruimte zijn voor ontwikkeling. Veel regels zijn verouderd. Zij staan innovatie in de weg. Terwijl Nederland het belangrijk vindt om over te gaan naar een duurzame samenleving. De nieuwe wet helpt bij de gewenste transitie naar een duurzame leefomgeving waar het veilig en gezond is.

 

Nieuws overzicht