Dit doen wij

Van Dun Advies erkend als onafhankelijke kwaliteitsborger

Geplaatst: 01-02-2024

Nieuwbouwplannen? Van Dun Advies is onafhankelijk kwaliteitsborger voor Wkb-toetsing 

Ondernemers en particulieren met nieuwbouwplannen krijgen sinds 1 januari 2024 te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet is opgesteld om de bouwkwaliteit te verbeteren. Belangrijk onderdeel van de wet is dat de gemeente niet langer de bouwtechnische eisen van een bouwwerk in gevolgklasse 1 toetst, maar dat een onafhankelijke partij dit doet. Van Dun Advies is officieel erkend als zo’n ‘onafhankelijke kwaliteitsborger’.

 

De nieuwe wet geldt voorlopig alleen voor bouwprojecten in gevolgklasse 1. Later bekijkt de wetgever of bouwwerken in gevolgklasse 2 en 3 ook getoetst moeten worden door een onafhankelijke kwaliteitsborger.

De gevolgklasse zegt iets over de mogelijke risico’s en gevolgen als er iets misgaat met het bouwobject. Onder gevolgklasse 1 vallen gebouwen waarbij de persoonlijke gevolgen beperkt zijn wanneer er niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Denk aan woningen, eenvoudige bedrijfsgebouwen, fabrieken, productiehallen of magazijnen met maximaal twee verdiepingen.

Bijdrage aan bouwkwaliteit

Als onafhankelijke kwaliteitsborger wil Van Dun Advies bijdragen aan kwalitatieve goedgebouwde bouwwerken. “We willen dat mensen fijn en veilig kunnen wonen en werken zonder zich zorgen te hoeven maken of een bouwwerk voldoet aan de wettelijke regels. We toetsen alle zaken op het gebied van bouwkunde, brandveiligheid, energie- en installatietechnieken”, vertelt Peter Mandemakers, manager Tekenkamer en bouwkundig ontwerper in de vestiging Gilze.

Intensief traject

Peter vertelt over de intensieve voorbereiding die voorafging aan de certificering. “Onze specialisten hebben een kwaliteitshandboek in overeenstemming met de BRL 5019 samengesteld. Daarnaast is onze organisatie met alle werkprocessen ge-audit. Daaruit bleek dat wij aan de eisen voldoen. Hierna heeft certificatie-instelling Kiwa de toelatingsaudit uitgevoerd. Sinds december 2023 zijn we in het bezit van het KOMO-Dienstencertificaat Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de KIK-licentie als kwaliteitsborger.”

Landelijk register

Het certificaat is 1 jaar geldig. De registratie van Van Dun Advies als onafhankelijk kwaliteitsborger is opgenomen in het landelijk register TloKB.

Onafhankelijkheid gegarandeerd

Voor bouwprojecten waar Van Dun Advies zelf als ontwerpend of adviserend bureau betrokken is, mag zij niet optreden als kwaliteitsborger. “Uiteraard om te voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt. Maar of u nu voor het complete voortraject of de kwaliteitsborging bij ons aanklopt, de kwaliteit staat bij Van Dun Advies altijd voorop”, aldus Mandemakers.

Een melding doen of een vergunning aanvragen?

In veel gevallen geldt voor bouwactiviteiten in gevolgklasse 1 een meldingsplicht en geen vergunningsplicht. Maar ook als u geen bouwvergunning hoeft aan te vragen, bent u verplicht een kwaliteitsborger in te schakelen om uw bouwplannen te toetsen. Via het Omgevingsloket Online kunt u checken of uw bouwactiviteit een vergunning nodig heeft, alleen een meldplicht heeft of helemaal vergunning- en meldingsvrij is. Op z'n vroegst is vanaf 1 juli 2025 ook voor verbouwingen de toetsing en controle door een kwaliteitsborger wettelijk verplicht.

Onafhankelijke kwaliteitsborger nodig?

Wilt u uw bouwproject onafhankelijk laten toetsen door de kwaliteitsborgers Van Dun Advies?
Neem dan contact op met Peter Mandemakers: PeterMandemakers@vandunadvies.nl.

 

Nieuws overzicht