Dit doen wij

Toch geen vergunning Wet Natuurbescherming nodig?

Geplaatst: 20-01-2021

Een uitspraak van de Raad van State vandaag heeft als gevolg dat er voor veel projecten geen vergunning Wet Natuurbescherming meer nodig is. Als een ontwikkeling niet leidt tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte van een eerdere vergunning of toestemming kan een lopende aanvraag mogelijk worden ingetrokken.

Vandaag (20 januari) heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over de vergunningsplicht voor de Wet natuurbescherming. In de uitspraak wordt uitgelegd wanneer een bedrijf of ontwikkeling vergunningsplichtig is en op welke gronden een provincie een verleende natuurvergunning kan intrekken.

Het gevolg van deze uitspraak is dat er voor veel projecten geen vergunningsplicht meer geldt. Dit is het geval wanneer een ontwikkeling niet leidt tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte van een eerder verleende vergunning Wet natuurbescherming of, bij het ontbreken daarvan, de milieutoestemming met de laagste depositie (zogenoemd intern salderen). Bij een toename van stikstofdepositie geldt wel een vergunningsplicht. Deze toename kan bijvoorbeeld worden vereffend door elders stikstofrechten over te nemen (externe saldering).

 

Intrekken aanvraag

Voor veel bedrijven is momenteel een aanvraag om vergunning Wet natuurbescherming in behandeling bij de provincie. Naar verwachting zullen de provincies, als gevolg van deze uitspraak, zich binnenkort beraden over de behandeling van deze lopende aanvragen en de mogelijkheden voor de aanvrager om deze in te trekken. 

 

Intrekken verleende vergunningen

De uitspraak beschrijft ook wanneer een reeds verleende vergunning (gedeeltelijk) kan worden ingetrokken en welke afwegingen de provincie hierbij moet maken. Zo zal de provincie moeten onderbouwen waarom deze intrekking noodzakelijk is voor de instandhouding of verbetering van de verschillende natuurdoelen. Hierbij moeten alle aspecten worden meegewogen, dus ook bestaande herstelmaatregelen en andere ontwikkelingen in de omgeving van het natuurgebied. Als dit alles door de provincie goed is onderbouwd kán een intrekking van een verleende vergunning worden gerechtvaardigd.

 

Meer informatie

De uitspraak heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de provinciale beleidsregels, de provincies zullen hierover een standpunt moeten innemen. Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Heeft u vragen over de gevolgen van deze uitspraak voor uw aanvraag Wet Natuurbescherming? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht