Dit doen wij

Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking

Geplaatst: 20-05-2020

De nieuwe streefdatum voor de invoering van de Omgevingswet is 1 januari 2022. Hierover heeft rijk overeenstemming bereikt met de gemeenten, provincies en waterschappen.

Oorspronkelijk stond de invoeringsdatum op 1 januari 2021. Als het parlement na de zomer akkoord gaat met het nieuwe wetsontwerp, wordt de datum van januari 2022 definitief vastgesteld.

De Omgevingswet voegt tientallen wetten en honderden regelingen over onze leefomgeving samen. Hiermee moet het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening uiteindelijk vereenvoudigd worden en krijgen gemeenten meer invloed. 

De invoering van de Omgevingswet kan echter voor veel vertraging zorgen in bestemmingsplanprocedures. Heeft u concrete plannen? Breng deze dan nog vóór de invoering van de wet in procedure. Hierover leest u meer in ons eerdere nieuwsbericht over de Omgevingswet.

 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van de geplande invoering van de Omgevingswet? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht