Dit doen wij

Nieuwe financiƫle impuls voor extensivering veehouderij rond natuurgebieden

Geplaatst: 01-02-2024

Wilt u als agrariër uw bedrijf graag verduurzamen? Dan is de nieuwe regeling voor ‘extensivering veehouderij rond natuurgebieden’ wellicht iets voor u. Aanmelden voor deze regeling kan vanaf 1 maart 2024. Graag vertellen we u hier meer over.

De provincie Noord-Brabant heeft 22,5 miljoen euro vrijgemaakt om een nieuwe impuls te geven aan de extensivering van veehouderijen rond natuurgebieden. Het geld wordt gebruikt voor een zogenoemde sale-and-lease-back constructie voor landbouwgrond.

Grasland voor graasdieren

Concreet houdt dit in dat grondeigenaren hun grond tegen de actuele marktwaarde aan de provincie verkopen. Ondernemers krijgen deze gronden vervolgens tegen een aantrekkelijke prijs in erfpacht terug. Voorwaarde is dat de grond in de toekomst enkel nog maar als grasland gebruikt wordt. Deze erfpachtperiode duurt 26 jaar. De verkopende ondernemer hoeft niet dezelfde partij te zijn als de erfpachter. De minimale inzet is twee hectare en deze dient gelegen rondom natuurgebieden. Concreet moeten deze zijn gelegen in het attentiegebied waterhuishouding of in het werkgebied behoud en herstel van watersystemen. Grond binnen het Natuur Netwerk Brabant komt niet in aanmerking. Daarvoor gelden andere regelingen.

Wat heeft u aan de regeling?

  • U krijgt als agrariër grond ter beschikking zonder hier vermogen in te hoeven steken. U kunt vermogen vrijmaken uit bestaand eigendom voor investeringen binnen uw bedrijf of uw areaal cultuurgrond uitbreiden zonder te moeten investeren.
  • U bepaalt zelf welk aandeel van uw bedrijf u aanmeldt voor de regeling. U kunt zelf dus sturen op de inpasbaarheid van permanent grasland in uw bestaande bedrijfsvoering.
  • De gronden die definitief zijn omgevormd naar grasland kennen verder geen beperking. U kunt deze gebruiken als regulier grasland conform de algemeen geldende wet- en regelgeving voor grasland zoals scheuren, doorzaaien, bemesten, bespuiten en beregenen. Vruchtwisseling is uitgesloten op deze gronden.
  • U draagt bij aan het extensiveren van de gronden rond natuur, waarbij een combinatie  met biologische of natuur inclusieve landbouw mogelijk is.

‘De nieuwe norm voor boeren’

De regeling past in de ambities van de provincie Noord-Brabant. Zij wil dat steeds meer agrarische ondernemers produceren in harmonie met het milieu, de natuur en het landschap. Zij wil ook dat initiatiefnemers gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Brabantse landbouwers die hier behoefte aan hebben leveren zo een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem en maken van natuur- en landschap inclusief boeren de nieuwe norm.

Gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische Ontwikkeling): “Brabant wil boeren zoveel mogelijk ondersteunen bij veranderingen die gericht zijn duurzaamheid en innovatie. Met deze regeling bieden wij boeren een helpende hand om de noodzakelijke transitie te maken.”

Meer informatie nodig?

Wilt u meer informatie over deze regeling, bent u benieuwd welke grond in aanmerking komt, of wenst u hulp bij het indienen van de aanvraag? Neem dan contact op met de rentmeesters van Verschel & Van Dun: 013- 303 18 76 of info@verschelvandun.nl. Zij adviseren en begeleiden u in dit trajec

 

Nieuws overzicht