Dit doen wij

Bezwaar en beroep

Bij ruimtelijke ontwikkelingen spelen regelmatig conflicterende belangen. Een zienswijze, beroeps- of bezwaarprocedure is dan noodzakelijk.

Wij bekijken de situatie vanuit uw perspectief en die van het omgevingsrecht. Zo zorgen we voor een sterk onderbouwde behartiging van úw belangen.

 

Tracébesluiten

Steeds vaker krijgen ondernemers en particulieren te maken met ingewikkelde procedures zoals bijvoorbeeld een tracébesluit. Dan gaat het om wegverbredingen, de aanleg van hoogspanningsleidingen of spoorwegtracés. Ook hier staan we u bij door het indienen van zienswijzen en beroepen.

 

Bekijk alle diensten