Dit doen wij

Juridisch advies

Omgevingsrecht omvat alle regels, bepalingen en plannen die voor een bepaald gebied gelden. Wij kennen de regels, zijn op de hoogte van procedures en verstaan de formele taal van wetten en officiële documenten. Dit vertalen we naar begrijpelijk en concreet advies. Daarbij kijken we vooral goed vooruit.

De Omgevingswet is sinds begin 2024 in gegaan. De vraag naar specifiek juridisch geschoolde adviseurs op het gebied van het omgevingsrecht neemt toe. De uitvoering van deze wet vraagt, naast juridische kennis, om steeds meer expertise op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, natuurbescherming en bouwwetgeving. Van Dun Advies heeft al die expertise in huis. Samen laten we die naadloos aansluiten op de Omgevingswet.

 

Plannen

Omgevingsplannen, ruilverkavelingsplannen, omgevingsvisies. Het is belangrijk om te weten wat de overheid van plan is in uw omgeving. Voor nu, maar vooral voor de toekomst. Wij geven u een helder inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van een omgevingsplan of ander beleidsdocument en de eventuele veranderingen daarvan. We vertalen de ambtelijke plannen en andere stukken op het gebied van ruimtelijke ordening in heldere, klare taal.

Waarom? Om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de omgeving. Ook al heeft u als ondernemer op dit moment nog geen concrete plannen voor bijvoorbeeld een uitbreiding of verbouwing, gewijzigde overheidsplannen kunnen wel gevolgen hebben voor eventuele toekomstige plannen. Het is daarom goed om te weten wat de overheid van plan is en er adequaat op te reageren. Zo voorkomt u eventuele toekomstige beperkingen en hinder. 

 

Handhaving

Iedere ondernemer moet zich aan de regels rond ruimtelijke ordening en de wettelijke verplichtingen van het omgevingsrecht houden. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat mag wel en wat niet?

De overheid voert steeds vaker handhavingacties uit. Opsporingsambtenaren controleren op naleving van de regels en overtredingen worden vroegtijdig afgestraft. Wat als er bij u iets mis blijkt? Wij kunnen regels snel inzichtelijk maken. Van milieuwetgeving tot handhaving van het bestemmingsplan én alles wat daarbij komt kijken. We zoeken oplossingen en begeleiden u bij de procedures en/of vergunningaanvragen om de overtredingen weer recht te zetten.

 

Vergunningen

Wij weten alles van vergunningen op het gebied van gebruik, milieu en bouw. Onze specialisten in omgevingsrecht kunnen uitzoeken wat vergunningstechnisch binnen het gemeentelijke bestemmingsplan of het provinciale streekplan mogelijk is en wat niet. 

U kunt onze juristen ook actief inschakelen voor het verkrijgen van vrijstellingen, het wijzigen van een bestemmingsplan en het aanvechten van geweigerde vergunningen. 

 

VAB-locaties

In Noord-Brabant is het aantal vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB’s) enorm. Vereniging de Tussenheid is een beweging die met Brabanders meedenkt en meebouwt aan verduurzamende initiatieven op deze locaties. Helma Krijger is één van de deskundigen van de Tussenheid op het gebied van VAB’s.

In 2015 is een pilot gedraaid door de Tussenheid waarbij 50 casussen tegen het licht zijn gehouden. Enerzijds voor het zoeken van oplossingen, anderzijds om overheid, banken, makelaars en andere betrokkenen te wijzen op de problemen waar VAB-locaties tegenaan lopen. Door de handen ineens te slaan zijn creatieve oplossingen bedacht. Het VAB-project van de Tussenheid is genomineerd voor de Kempentrofee 2017. Voor meer informatie zie www.tussenheid.nl.

 

Begeleiding herbestemming

In het verlengde van de VAB-locaties, willen veel agrarisch ondernemers hun locatie herbestemmen. Op die manier ontstaat er nieuw verdienmodel en kunnen er inkomsten gegenereerd worden uit niet-agrarische bedrijfsactiviteiten. Daarvoor moet niet alleen het bestemmingsplan worden aangepast, maar moet ook worden overlegd met natuurorganisaties, waterschap en andere betrokkenen.

Door de omgeving bij de herbestemming te betrekken hebben we al veel mooie projecten tot een succes gebracht. Hierbij werken we nauw samen met Van Dun ontwerp & planologie en Verschel & Van Dun.

 

Bekijk alle diensten