Dit doen wij

WOB-verzoek PAS-Melding

Geplaatst: 21-03-2019

Veel bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan ontvangen bericht dat hun melding, in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is opgevraagd bij het ministerie van LNV.

Ons vermoeden is dat dit gebeurt om direct handhavingsverzoeken te kunnen doen na een mogelijk negatief oordeel van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In theorie wordt dan namelijk zonder geldige vergunning of melding/toestemming een bedrijf geëxploiteerd. Dit zou dan gelden voor heel veel bedrijven in Nederland.

Mocht de Raad van State de PAS afkeuren dan is het nog de vraag  op welke manier de Wet Natuurbescherming aanpast wordt, dan wel de PAS gerepareerd wordt. Wat de provincie met de eventuele handhavingsverzoeken gaat doen is dan ook nog erg ongewis.

In de brief van het ministerie wordt aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om een zienswijze in te dienen. Inhoudelijk heeft het indienen van een zienswijze weinig zin. Het verstrekken van de gegevens kan kortgezegd alleen geweigerd worden als dit in strijd is met het algemeen belang of als aangetoond kan worden dat uw bedrijf er onevenredig onder leid. Dit is beide niet van toepassing op alleen het doorsturen van de gegevens.

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat alle persoonsgegevens uit de aanvraag geanonimiseerd worden, zou u daar voor alle zekerheid wel een zienswijze voor in kunnen dienen.

 

Nieuws overzicht