Dit doen wij

Wijziging Interim Omgevingsverordening ter inzage

Geplaatst: 13-07-2020

Vanaf 14 juli ligt een ontwerp-wijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) ter inzage. De datum voor het aanpassen van stallen verschuift hierin van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Daarnaast wordt het mogelijk om gemiddeld op bedrijfsniveau aan de emissie-eisen te voldoen.

De belangrijkste wijzigingen uit deze ontwerp-wijziging hebben we voor u op een rijtje gezet.

 

Opties om te voldoen aan de emissie-eisen

Er worden twee opties beschreven waarmee bedrijven aan de emissie-eisen kunnen voldoen:

  1. Intern salderen: Bestaande stallen moeten vanaf 1 januari 2024 gemiddeld voldoen aan de dan geldende emissie-eisen. Dit betekent dat bij het doen van een aanvraag alle bestaande stallen op een bedrijf gemiddeld moeten voldoen aan de eisen die gelden vanaf 1-1-2024. Na 2028 gelden er nieuwe (strengere) eisen waar de stallen gemiddeld aan moeten voldoen. Om te toetsen of gemiddeld wordt voldaan mogen álle stallen worden meegenomen, dus ook nieuwe stallen.
  2. Elke stal die ouder is dan 15 jaar (20 jaar voor rundveestallen) voldoet individueel aan de actuele eisen. Nieuwere stallen zijn nog uitgezonderd tot het moment dat de stallen 15 (of 20) jaar oud worden.

Omdat de eisen gelden vanaf 1-1-2024 moet er op die datum een verleende vergunning zijn én moeten de stallen zijn aangepast.

Als u kiest voor de eerste optie let dan op; als het hele bedrijf met de bouw of aanpassing van één stal voldoet vanaf 2024, betekent dat niet dat uw gehele bedrijf voor 15 (of 20) jaar gevrijwaard is. Uw bedrijfsgemiddelde moet voor 2028 opnieuw voldoen aan de (strengere) eisen die dan gelden. Als een individuele stal als nieuwe stal is aangemerkt blijft deze stal wel voor 15 of 20 jaar gevrijwaard.

Voor varkens, geiten- en legpluimveehouderijen zijn de eisen voor de stallen op beide peildata hetzelfde. Dit betekent dat deze bedrijven per 1-1-2024 ook voldoen aan de eisen die gelden vanaf 2028

Als u kiest voor de tweede optie om alle stallen individueel aan de eisen te laten voldoen, dan bent u wél 15 of 20 jaar gevrijwaard voor het hele bedrijf, vanaf het moment dat de stal als nieuwe stal is aangemerkt.

Bij de bouw van nieuwe stallen blijven de huidige regels van toepassing, deze stallen moeten per direct voldoen aan de eisen die op dat moment gelden. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwbouw maar ook bij renovatie (bijvoorbeeld plaatsen van een luchtwasser of vervangen van roostervloer bij rundveestallen) zijn de emissie-eisen van toepassing.

 

Geen uitzonderingen voor bepaalde diercategorieën

Afwijkende regels voor specifieke categorieën en voor stoppende veehouderijen komen te vervallen. Als voor een categorie nog geen systeem erkend is, zoals bij stieren en zoogkoeien, dan moeten de stallen tóch voor 1-1-2024 zijn aangepast. Per 1-1-2022 wordt bekeken hoeveel tijd is nodig om systemen toepasbaar te krijgen en of voor deze categorieën eventueel alsnog uitstel nodig is.

Voor jongvee in ligboxen zijn er al systemen toepasbaar, die ook voor melkkoeien zijn erkend. Deze categorie komt dan ook niet in aanmerking voor uitstel.

 

Overige wijzigingen

  • Bij weidegang als managementmaatregel wordt de reductie afhankelijk van het aantal uren beweiden. Bij veel weidegang zou bijvoorbeeld ook 20% reductie gehaald kunnen worden. Een rekenmodel hiervoor volgt nog.
  • De voorwaarde dat bij een zorgvuldige veehouderij moet worden voldaan aan de maximale fijnstofconcentratie van 31,2 microgram/m3 komt te vervallen.
  • Hobbydieren hoeven niet te voldoen aan de maximale emissiewaardes
  • Te saneren dierenverblijven in het kader van staldering hoeven niet meer feitelijk aanwezig te zijn. Stallen die op 17-3-2017 legaal aanwezig waren en na die tijd zijn gesloopt mogen toch worden ingezet bij staldering.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de ontwerp-wijziging van de IOV of heeft u vragen of de gevolgen hiervan voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht