Dit doen wij

Weigering op grond van staldering van tafel geveegd

Geplaatst: 22-05-2018

De rechtbank Oost-Brabant heeft bepaald dat de gemeente Reusel-De Mierden een varkensbedrijf geen vergunning mag weigeren vanwege de stalderingseis voor uitbreiding van het bedrijf.

De gemeente weigerde vorig jaar op basis van de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant een vergunning te verlenen voor uitbreiding van een varkensstal in Lage Mierde. Van Dun Advies ging namens het varkensbedrijf in beroep.

Staldering

In de Verordening ruimte is een stalderingseis opgenomen. Kort gezegd betekent dit dat voor iedere uitbreiding van stalruimte elders een stal moet worden gesloopt of herbestemd. Alle Brabantse gemeenten zijn verplicht de stalderingseis op te nemen in bestemmingsplannen en mee te nemen bij het verlenen van vergunningen voor het bouwen van een dierenverblijf.

Oordeel rechtbank

Volgens de rechtbank kan de provincie de zogeheten stalderingseis in haar verordening vaststellen. Ze ziet echter wel een aantal gebreken in de totstandkoming en uitwerking van de eis, waardoor deze voor een deel van de veehouders verkeerd uitpakt. Het gaat de rechtbank te ver de eis in de verordening helemaal onverbindend te verklaren. Wel oordeelt de rechtbank dat de eis niet mag worden meegenomen in de afweging voor het verlenen van een vergunning als:

  • de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend vóór de inwerkingtreding van de VrNB (13 juli 2017) én
  • deze aanvraag voldoet aan de artikelen 4.10, 6.3 en 7.3 van de VrNB én
  • het gaat om een veehouderij met een bouwperceel (na uitbreiding) van maximaal 1,5 hectare.

In gevallen die aan al deze eisen voldoen, moet de stalderingseis buiten toepassing worden gelaten. De rechtbank laat zich in deze uitspraak niet uit over aanvragen die zijn ingediend na vaststelling van de verordening.

In dit geval betekent deze uitspraak dat de gemeente de aanvraag van de veehouder uit Lage Mierde niet had mogen weigeren vanwege de stalderingseis.

Meer informatie

Is uw vergunning ook onterecht geweigerd? Onze juristen staan u graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@vandunadvies.nl of 013-5199458.

 

Nieuws overzicht