Dit doen wij

Verbod op asbestdaken van de baan

Geplaatst: 04-06-2019

Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om asbestdaken per 2028 te verbieden verworpen. Het kabinetsplan zou pandeigenaren voornamelijk op te hoge kosten jagen.

Het plan was om per 2028 asbest op daken van huizen, gebouwen en schuurtjes te verbieden. Daken zijn de grootste bron van asbestvezels die nog in het milieu zouden kunnen komen. Naar schatting hebben 400.000 panden een asbestdak, waarvan ongeveer 100.000 woonhuizen. Op dit moment komt dat neer op ongeveer 80 miljoen m2. Vanaf 2016 tot eind 2019 is naar verwachting al 32,8 miljoen m2 gesaneerd.

 

Wijziging op het laatste moment

Volgens het oorspronkelijke plan zou het verbod al per eind 2024 ingaan. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) wijzigde dat op het laatste moment naar 2028. Gemeenten kregen de mogelijkheid om tijdelijk uitstel te verlenen tot 2030 als er toch al sprake was van sloop of renovatie. Daarnaast kwam er een tegemoetkoming voor huiseigenaren met alleen AOW of met hun vermogen vast in het huis. Maar ook met deze wijzigingen kon ze de partijen niet overtuigen.

Veel Eerste Kamerleden staan in beginsel positief tegenover een verbod op asbestdaken, maar vinden het huidige plan te overhaast en te rigoureus. Er waren grote twijfels over de juridische waterdichtheid, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en betaalbaarheid van het wetsvoorstel.  

 

Nieuws overzicht