Dit doen wij

Tussenuitspraak procedure POV en ZLTO

Geplaatst: 16-07-2020

De rechtbank heeft een tussenuitspraak gedaan in de zaak die de POV en ZLTO hadden aangespannen tegen de provincie. Helaas blijft de Brabantse agrarische sector door deze voorlopige uitspraak benadeeld ten opzichte van andere provincies.

De rechtbank oordeelt dat de Provincie uit voorzorg de eisen aan huisvestingssystemen mag aanscherpen. Ook oordeelt de rechter dat het in beginsel acceptabel is om uit voorzorg de ingangsdatum van deze eisen naar voren te halen.

De rechtbank is echter wel van mening dat de provincie bij het opstellen van haar beleid rekening had moeten houden met het feit dat niet élk bedrijf een relevant effect heeft op Natura 2000-gebieden en dat elk gebied andere stikstofdoelstellingen heeft. Dat betekent dat voor de individuele deelnemers aan deze procedure in een vervolgprocedure beoordeeld wordt of in hun geval de investeringen opwegen tegen de effecten voor de natuur. Hier zal de rechtbank zich na de zomer over buigen.

Zowel de POV als de ZLTO zal in overleg treden met de provincie over de gevolgen van deze uitspraak voor het veehouderijbeleid en de definitieve Interim Omgevingsverordening.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de gevolgen van de Interim Omgevingsverordening voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht