Dit doen wij

Succesvol gevecht tegen woonwijk

Geplaatst: 07-05-2018

Krijger & Van Dun heeft een akkerbouwbedrijf bijgestaan in het gevecht tegen een woonwijk die direct tegen de huiskavel en bijbehorende gronden (50 ha) van het bedrijf is geprojecteerd. Andere omliggende bedrijven zijn opgekocht door de gemeente. Dit bedrijf ligt echter net over de grens van een andere gemeente, waardoor de agrariër niet benaderd is.

Ingezet is op twee zaken, de spuitzone (50 meter) en een grondgebonden veehouderij (100 meter). De gemeente heeft na een eerdere spoedprocedure een deskundige in de arm genomen en gemotiveerd waarom de spuitzone slechts 26 meter hoefde te zijn, waardoor de woningen maar enigszins op hoefden te schuiven. De Afdeling heeft dat redelijk geacht. Voor wat betreft de grondgebonden veehouderij oordeelde men anders. Hoewel de betreffende agrarier nu geen vee houdt, is dat wel toegestaan. En dus had de gemeente een afstand van 100 meter moeten aanhouden. Dat heeft men niet gedaan, de afstand bedraagt in de huidige plannen 0 meter.

Onderstaand een artikel van Omroep Flevoland over de uitspraak.

 

Meer afstand tussen woonwijk Schokkerhoek en boerderij                                       

Een boer uit Tollebeek die voor de Raad van State eiste dat de nieuwe woonwijk Schokkerhoek verder van zijn bedrijf af komt te liggen, is in het gelijk gesteld. De gemeente Urk moet 100 meter ruimte tussen het bedrijf en de woonhuizen reserveren. Dat is bijna vier keer zo veel als de gemeente in eerste instantie gepland had. De Raad van State geeft de boer gelijk omdat hij de mogelijkheid wil hebben om koeien te houden. Voor veeteelt wordt een afstand van 100 meter gehanteerd.

Spoedprocedure

In oktober verzette de man zich ook al tegen het plan van de gemeente. Hij spande een spoedprocedure aan om de plannen voorlopig in de ijskast te zetten. Daar slaagde de Tollebeker in. De rechter besliste toen in een voorlopige uitspraak dat de woonwijk op minimaal 50 meter van het bedrijf gebouwd moet worden.

Korte metten 26 meter

In de tussentijd nam de gemeente het advies over van een deskundige die stelde dat een afstand van 26 meter voldoende zou moeten zijn bij het eventuele gebruik van bestrijdingsmiddelen. Er zou dan wel een haag van een paar meter om het landgoed moeten komen. Maar de Raad van State maakte korte metten met het advies en de bijbehorende 26 meter.

Bron: Omroep Flevoland

Nieuws overzicht