Dit doen wij

RAV-normen bruikbaar of niet?

Geplaatst: 08-04-2021

Een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Nederland op 11 maart jl. heeft voor onrust gezorgd. In deze zaak wordt betwijfeld of emissiearme stalsystemen op de RAV-lijst voor voldoende reductie zorgen. De uitspraak in deze zaak betekent echter niet dat er helemaal geen natuurvergunningen meer verleend kunnen worden op basis van de RAV-lijst.

 

Wat is er aan de hand?

De organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu hebben bezwaar gemaakt op een verleende vergunning Wet Natuurbescherming in de provincie Friesland. Op basis van enkele rapporten, waaronder een CBS-rapport, zou niet met zekerheid vast te stellen zijn dat de emissiereductie van emissiearme vloeren bij melkvee, zoals opgenomen in de RAV-normen, daadwerkelijk gehaald wordt.

Jurisprudentie bij de Wet Natuurbescherming is dat wanneer uitgangspunten in twijfel worden getrokken het bevoegde gezag (in dit geval provincie Friesland) aannemelijk dient te maken dat de er geen schadelijke gevolgen zijn voor de betrokken Natura 2000 gebieden. In deze zaak moest aannemelijk worden gemaakt worden dat de gehanteerde RAV-normen daadwerkelijk worden gehaald. De provincie Friesland heeft dit echter niet onderbouwd met verifieerbare stukken.

De voorzieningenrechter erkent dat de door de bezwaarmakers ingebrachte rapporten slechts een eerste indicatie geven. Maar stelt wel dat uit die rapporten wetenschappelijke twijfel kan worden afgeleid. En om een vergunning Wet Natuurbescherming te kunnen verlenen mag er geen redelijke wetenschappelijke twijfel bestaan over de te hanteren emissiefactoren.

 

Conclusie

De uitspraak zegt feitelijk dat door een gebrek in de onderbouwing van de provincie Friesland de RAV-normen niet toegepast hadden mogen worden in deze specifieke vergunning. Dat wil echter niet zeggen dat de RAV-normen helemaal niet meer toegepast kunnen worden bij de verlening van een Natuurvergunning. De RAV-normen zijn nog steeds toepasbaar, dus ook de emissiereductie die daarmee behaald wordt. Als gevolg van deze uitspraak zal dan wel een extra onderbouwing geleverd moeten worden die de wetenschappelijke twijfel wegneemt.

De provincie Friesland heeft besloten om de uitspraak aan te vechten bij de Raad van State, hierbij wordt zij ondersteund door de andere provincies. Het is de vraag of de Raad van State tot dezelfde conclusie komt als de voorzieningenrechter. Een uitspraak in het hoger beroep kan circa 1 tot 1,5 jaar op zich laten wachten. Ondertussen beraden de provincies en het ministerie zich over hoe met de uitspraak van de voorzieningenrechter om te gaan. Als de standpunten daarover duidelijk zijn zullen wij u uiteraard verder informeren.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over deze uitspraak en de gevolgen voor uw situatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

 

Nieuws overzicht