Dit doen wij

Omgevingsverordening Brabant ter inzage

Geplaatst: 13-04-2021

De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 7 april het ontwerp van de Omgevingsverordening vastgesteld. Deze ligt van 9 april tot en met 20 mei ter inzage.

De thema’s uit de landelijke Omgevingswet worden in de Omgevingsverordening op provinciaal niveau uitgewerkt. De Interim Omgevingsverordening (IOV) die de provincie in 2019 al lanceerde wordt hiermee aangepast en definitief gemaakt.

In de Omgevingsverordening stelt de provincie onder andere kaders voor de ontwikkeling van de landbouw en veehouderij. Op hoofdlijnen wordt het huidige beleid iot de IOV voor ontwikkelingen in het buitengebied ongewijzigd voortgezet. 

 

Inspraakreactie

De Omgevingsverordening is van 9 april tot en met 20 mei hier in te zien. In deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen.

Provinciale Staten nemen dan in het najaar van 2021 een besluit over de vaststelling van de Omgevingsverordening, die waarschijnlijk op 1 januari 2022 tegelijk met de Omgevingswet van kracht wordt.

 

Meer informatie

Wilt u weten wat de gevolgen van de Omgevingsverordening voor uw bedrijf zijn of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een inspraakreactie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht