Dit doen wij

Bestemmingsplannen ter inzage

Geplaatst: 12-11-2018

Hier vindt u een actueel overzicht van ter inzage liggende bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers in het betreffende gebied. Komt uw locatie qua gebruik en gebouwen nog overeen met het bestemmingsplan? Of bent u voornemens uw bedrijfsactiviteiten te vergroten, te verbreden of te staken? Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over het bestemmingsplan en uw vergunningen.

 

Omschrijving

Status

Termijn

Gemeente Zundert, BP buitengebied, herziening 4 Vastgesteld ter inzage 08-11-2018 t/m 19-12-2018
Gemeente Oss, BP buitengebied 2019 Ontwerp ter inzage 08-11-2018 t/m 19-12-2018
Gemeente Bladel, BP buitengebied 2015, herziening 2 Ontwerp ter inzage 08-11-2018 t/m 19-12-2018
Gemeente Oirschot, BP buitengebied veegplan 2018 Vastgesteld ter inzage 08-11-2018 t/m 19-12-2018
Gemeente Bernheze, BP 'Vrijkomende agrarische bebouwing 2018' Ontwerp ter inzage 06-12-2108 t/m 16-01-2019

 

Voor deze informatie worden de volgende bronnen geraadpleegd; www.ruimtelijkeplannen.nl, www.nieuweplannen.nl, www.staatscourant.nl en diverse gemeentelijke websites.

 

Nieuws overzicht