Dit doen wij

Bestemmingsplannen ter inzage

Geplaatst: 19-02-2019

Hier vindt u een actueel overzicht van ter inzage liggende bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers in het betreffende gebied. Komt uw locatie qua gebruik en gebouwen nog overeen met het bestemmingsplan? Of bent u voornemens uw bedrijfsactiviteiten te vergroten, te verbreden of te staken? Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over het bestemmingsplan en uw vergunningen.

 

Omschrijving

Status

Termijn

Gemeente Best, BP Buitengebied 2019 Voorontwerp ter inzage 06-02-2019 t/m 19-03-2019
Gemeente Bergen op Zoom, BP Buitengebied Oost Ontwerp ter inzage 14-02-2019 t/m 27-03-2019
Gemeente Roosendaal, Herziening 1 BP Buitengebied Wouw Ontwerp ter inzage 18-02-2019 t/m 01-04-2019
Gemeente Asten, Verzamelplan 2019-1 Ontwerp ter inzage 22-02-2019 t/m 05-04-2019
Gemeente Son en Breugel, BP buitengebied, herziening 2017 Vastgesteld ter inzage 14-03-2019 t/m 24-04-2019

 

Voor deze informatie worden de volgende bronnen geraadpleegd; www.ruimtelijkeplannen.nl, www.nieuweplannen.nl, www.staatscourant.nl en diverse gemeentelijke websites.

 

Nieuws overzicht