Dit doen wij

29 mei einduitspraak Raad van State over PAS

Geplaatst: 23-05-2019

De Raad van State doet woensdag 29 mei 2019 een einduitspraak in de pilotzaken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Een aantal natuurorganisaties is in beroep gegaan tegen zes verleende natuurvergunningen voor veehouderijen, die gebruik maken van de ontwikkelingsruimte van de PAS. Volgens de organisaties wijkt de PAS op verschillende punten af van de Europese Habitatrichtlijn. Daarnaast wil men dat een vergunning nodig is om vee te beweiden en landbouwgrond te bemesten. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze zaken op 14 februari 2019 op zitting behandeld.

 

Gevolgen voor lopende aanvragen

De uitspraak kan gevolgen hebben voor lopende aanvragen in het kader van het PAS. Het Rijk en de provincies hebben besloten om besluiten in het kader van de PAS vanaf 23 mei tijdelijk op te schorten en de uitspraak af te wachten. Het is dan ook niet meer mogelijk om meldingen in te dienen.

 

Meer informatie

De twee uitspraken zullen woensdag 29 mei worden gepubliceerd, wij zullen deze uitspraken bestuderen en u op de hoogte houden van de gevolgen van de uitspraak.

 

 

 

Nieuws overzicht